A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

PRZERWA W WYKONYWANIU ZAWODU LEKARZA

√ Komunikat dla lekarzy odbywających przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu:

 
Informujemy, że wkrótce rozpoczną się zapisy na kursy dla stażystów w ramach stażu podyplomowego. Jeżeli w Uchwale OIL jest informacja o konieczności  udziału w kursach (bioetyka, prawo medyczne itp.) prosimy zainteresowane osoby do śledzenia zakładki https://okp.umed.pl/kursy-dla-stazystow/ .
 
  • Uczestnictwo i zaliczenie obowiązkowych kursów (zgodnie z Uchwałą OIL) jest płatne 60 zł za jedną godzinę zajęć.

√ Osoby, które mają przerwę w wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty powyżej 5 lat

Procedura uzyskania ponownego pozwolenia na wykonywanie zawodu:

  • należy zgłosić się do OIL w Łodzi ul. Czerwona 3, gdzie zostanie wystawiona Uchwała z wytycznymi do zaliczenia przeszkolenia oraz książeczka stażowa, w której wpisywane są zaliczenia,
  • zgodnie z Uchwałą  – w ciągu 3 miesięcy należy zgłosić się do Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi ul. Narutowicza 60 (parter-wejście od strony Pl. Dąbrowskiego), aby potwierdzić chęć odbywania przeszkolenia

Przeszkolenia, które trzeba  odbyć w Klinikach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , są zgodnie z Uchwałą nr 535A/2007 Senatu UM w Łodzi (załącznik nr 1) bezpłatne, natomiast uczestnictwo i zaliczenie obowiązkowych kursów (zgodnie z Uchwałą OIL) jest płatne.

  • w Centrum Kształcenia Podyplomowego należy wypełnić oświadczenie (załącznik 2)
  • uzgodnić wstępnie termin i miejsce odbywania przeszkolenia

Jeżeli w Uchwale OIL jest informacja o konieczności  udziału w kursach (bioetyka, prawo medyczne itp.) – osoba zainteresowana otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną o terminach zapisów ON-LINE

  • przed zakończeniem każdego przeszkolenia należy zgłosić ten fakt do Centrum Kształcenia Podyplomowego (osobiście, telefonicznie lub mailowo) i przekazać informację, gdzie i kiedy ma rozpocząć się następne przeszkolenie
  • po odbyciu wszystkich przeszkoleń oraz zaliczeniu kursów – należy zgłosić się do Centrum Kształcenia Podyplomowego celem weryfikacji wpisów w książeczce stażowej oraz odebrania faktury za kursy

Po uiszczeniu całej kwoty zostaje wystawione zaświadczenie, z którym osoba zainteresowana zgłasza się do OIL w Łodzi, ul. Czerwona 3, aby otrzymać pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza.


KONTAKT:
Marzena Adamowicz, tel. 42 272 53 24, 

mail: marzena.adamowicz@umed.lodz.pl


Do pobrania:

Podziel się