A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

KURSY SPECJALIZACYJNE


WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2023

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM uprzejmie informuje, że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2023 należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w biurze CKP UM.

W związku z koniecznością koordynacji terminów kursów w danej specjalizacji tak, aby każdy specjalizujący się lekarz mógł bez przeszkód uczestniczyć w wymaganych do specjalizacji kursach, wskazane jest jak najszybsze przesyłanie formularzy zgłoszeniowych kursów. Ponadto, wcześniejsze zamieszczenie informacji o kursach na stronie CMKP umożliwi lekarzom zaplanowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która chce zorganizować kurs, pobiera wniosek specjalizacyjny (uwaga nowy wzór)lub bezpośrednio ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego- Wniosek kurs specjalizacyjny 2022 dla jednostek zewnętrznych- strona internetowa CMKP->Kształcenie->podyplomowe-> lekarze i lekarze dentyści-> (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci)
 • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
 • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony
 • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu oraz wydrukować jednostronnie
 • Wniosek można wypełnić i podpisać elektronicznie (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przez profil zaufany).W przypadku trudności proszę skontaktować się z CKP
 • Konieczne jest przygotowanie regulaminu(uwaga nowy wzór), który należy dołączyć do każdego wniosku
 • W celu ujednolicenia przebiegu kursów specjalizacyjnych w naszej jednostce uprzejmie proszę uwzględnić we wnioskach składanych na rok 2023 czas zaliczenia jako godzinę dodatkową, poza pulą godzin kursu określoną w programie specjalizacji
 • Prosimy planować kursy od 20 stycznia do 15 listopada z powodu konieczności rozliczenia środków finansowych na realizacje kursów w danym roku.
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu.

Ważne!

Wnioski złożone do CKP UM są wysyłane do właściwego konsultanta przez pracownika CKP. Po zatwierdzeniu przez konsultanta zostają przekazane do CMKP w celu rejestracji.

Prosimy przestrzegać tej kolejności.


Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Marzena Adamowicz

Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: marzena.adamowicz@umed.lodz.pl

tel: 42 272 53 24
kom: 887 440 021
Narutowicza 60, 90-136 Łódź
parter, wejście od Placu Dąbrowskiego


Materiały z zakresu Prawa Medycznego

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970280152/U/D19970152Lj.pdf

 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19590110062/U/D19590062Lj.pdf

 • Ustawa o działalności leczniczej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf

 • Ustawa o izbach lekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092191708/U/D20091708Lj.pdf

 • Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności i przerywania ciąży

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930170078/U/D19930078Lj.pdf

 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf


Podziel się

Nasi Partnerzy