A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

KURSY SPECJALIZACYJNE


WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2024

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM uprzejmie informuje, że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2024 należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2023 r. elektronicznie poprzez ProcessPortal (AP 12.02 wybierając Korespondencja wewnętrzna-> Podmiot odpowiedzialny za realizację sprawy->Pracownik UMED-> Marzena Adamowicz) lub w formie papierowej (wyjątkowo) do biura CKP w przypadku braku podpisu elektronicznego.

Wniosek można wypełnić i podpisać elektronicznie (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub przez profil zaufany).

W związku z koniecznością koordynacji terminów kursów w danej specjalizacji tak, aby każdy specjalizujący się lekarz mógł bez przeszkód uczestniczyć w wymaganych do specjalizacji kursach, wskazane jest jak najszybsze przesyłanie formularzy zgłoszeniowych kursów. Ponadto, wcześniejsze zamieszczenie informacji o kursach na stronie CMKP umożliwi lekarzom zaplanowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która chce zorganizować kurs, pobiera wniosek (uwaga nowy wzór)/do pobrania tutaj lub bezpośrednio ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego- Wniosek kurs specjalizacyjny 2023 dla jednostek zewnętrznych- strona internetowa CMKP->Kształcenie->podyplomowe->lekarze i lekarze dentyści

Ważne:

Od 2023 roku obowiązują nowe programy specjalizacji.

Modułowe programy specjalizacji (obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne począwszy od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.):

Specjalizacje lekarskie:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci/modulowe-programy-specjalizacji-lekarskich-2023

Specjalizacje dentystyczne:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/lekarze-i-lekarze-dentysci/modulowe-programy-specjalizacji-lekarsko-dentystycznych-2023

 

 

1)Prosimy przesyłać wnioski kursów obowiązujących osoby ze specjalizacją rozpoczętą w 2023 roku oraz wnioski kursów obowiązujących osoby ze specjalizacją rozpoczętą przed 2023 roku czyli opierając się na programach z 2014 roku.

2) Można połączyć niektóre kursy z obu trybów realizacji specjalizacji (według programów z 2014 i 2023 roku) – tylko te z wykazu.

3) CMKP prosi o zgłaszanie do realizacji jeszcze w 2023 roku kursów wg programów specjalizacji obowiązujących od wiosny 2023 roku (m.in. kursy wprowadzające
i kursy z modułu podstawowego)

Uwagi dodatkowe:

 • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP)
 • Jeśli kurs przeznaczony jest zarówno dla lekarzy specjalizujących się według programów 2014 i 2023 proszę podać oba.
 • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony.
 • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu oraz wydrukować jednostronnie (w przypadku składania wniosku papierowego).
 • Konieczne jest przygotowanie regulaminu (uwaga nowy wzór), który należy dołączyć do każdego wniosku.
 • W celu ujednolicenia przebiegu kursów specjalizacyjnych w naszej jednostce uprzejmie proszę uwzględnić we wnioskach składanych na rok 2024 czas zaliczenia jako godzinę dodatkową, poza pulą godzin kursu określoną w programie specjalizacji
 • Prosimy planować kursy od 20 stycznia do 15 listopada z powodu konieczności rozliczenia środków finansowych na realizacje kursów w danym roku.
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu.

Wnioski złożone do CKP UM są wysyłane do właściwego konsultanta przez pracownika CKP.
Po zatwierdzeniu przez konsultanta zostają przekazane do CMKP w celu rejestracji.

Prosimy przestrzegać tej kolejności.

Podpis instrukcja


Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Marzena Adamowicz

Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: marzena.adamowicz@umed.lodz.pl

tel: 42 272 53 24
kom: 887 440 021
Narutowicza 60, 90-136 Łódź
parter, wejście od Placu Dąbrowskiego


Materiały z zakresu Prawa Medycznego

 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970280152/U/D19970152Lj.pdf

 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19590110062/U/D19590062Lj.pdf

 • Ustawa o działalności leczniczej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf

 • Ustawa o izbach lekarskich

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092191708/U/D20091708Lj.pdf

 • Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności i przerywania ciąży

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19930170078/U/D19930078Lj.pdf

 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf


Podziel się

Nasi Partnerzy