A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

KURSY SPECJALIZACYJNE

Komunikat w sprawie zasad odbywania szkolenia specjalizacyjnego w okresie stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

 


WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2021

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM uprzejmie informuje, że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2021 należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r. w formie papierowej w biurze CKP UM.

W związku z ,,wygaszaniem” trybu dotychczasowego (przed 1 października 2014 roku) CMKP prosi o skupienie się na organizacji kursów dla trybu obowiązującego-modułowego (specjalizacja rozpoczęta po 1 października 2014 roku). Proszę pamiętać jednak, że jeżeli treść i czas trwania kursu w obu programach specjalizacji są zgodne, CMKP zaleca adresowanie tego kursu do lekarzy specjalizujących się według obu systemów (oczywiście po akceptacji konsultanta krajowego).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zachęca do organizowania kursów teoretycznych w formie e-learningowej, można skorzystać np. z platformy MS Teams. Taka forma szkoleń spotkała się z szeroką akceptacją środowiska lekarskiego.

W związku z koniecznością koordynacji terminów kursów w danej specjalizacji tak, aby każdy specjalizujący się lekarz mógł bez przeszkód uczestniczyć w wymaganych do specjalizacji kursach, wskazane jest jak najszybsze przesyłanie formularzy zgłoszeniowych kursów. Ponadto, wcześniejsze zamieszczenie informacji o kursach na stronie CMKP umożliwi lekarzom zaplanowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:·

  • Jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która chce zorganizować kurs, pobiera wniosek specjalizacyjny (lub bezpośrednio ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).
  • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
  • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony;
  • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu;
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu;
  • Konieczne jest również przygotowanie regulamin, który należy dołączyć do każdego wniosku.

Ważne!

Wnioski złożone do CKP UM są wysyłane do właściwego konsultanta przez pracownika CKP. Po zatwierdzeniu przez konsultanta zostają przekazane do CMKP w celu rejestracji.

Prosimy przestrzegać tej kolejności.


 

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Marzena Adamowicz

Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: marzena.adamowicz@umed.lodz.pl

tel: 42 272 53 24
kom: 887 440 021
Narutowicza 60, 90-136 Łódź
parter, wejście od Placu Dąbrowskiego

 


Materiały z zakresu Prawa Medycznego

 


 

Podziel się