A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Specjalizacje dla farmaceutów

DLA FARMACEUTÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi specjalizację w dziedzinie farmacji aptecznej.

FARMACJA APTECZNA

FARMACJA APTECZNA

Farmaceuta po ukończeniu specjalizacji w farmacji aptecznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

  • samodzielne pełnienie roli doradcy w zakresie bezpiecznego i racjonalnego stosowania leków,
  • prowadzenie prozdrowotnej polityki w aptece zgodnie z aktualnymi trendami,
  • prowadzenie, nadzorowanie i modyfikowanie zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych, programów szkoleń realizowanych w aptece ogólnodostępnej dla pracowników aptek oraz studentów.

Specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej trwa 3 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> studia specjalizacyjne dla farmaceutów
Specjalizacja obejmuje staż podstawowy i 8 kursów.

Podziel się