A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Kosmetologia – współczesne podejście oraz praktyka wsparta wiedzą

Pracujemy nad nową, lepszą wersją studiów podyplomowych z zakresu kosmetologii. Więcej informacji już niebawem…

Informacje ogólne:

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów stanowi uzupełnienie treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: kosmetologia, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, analityka medyczna, fizykoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, biologia lub na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł lekarza, magistra lub licencjata.

Słuchacze po skończeniu naszych studiów otrzymują dyplom potwierdzający rozszerzenie wiadomości z zakresu Kosmetologii wg programu wykraczającego poza program studiów licencjackich i magisterskich, uaktualniających tą wiedzę i dających na tą dziedzinę nowe spojrzenie.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. med. Helena Rotsztejn

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra: pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zaproszeni wybitni-specjaliści w nauczanych przedmiotach.

Organizacja zajęć:

  • Studia trwają dwa semestry-12 miesięcy.
  • Łączna ilość godzin zajęć wynosi 241.
  • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Forma zajęć:

Wykłady, seminaria oraz ćwiczenia.

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 23 os.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, uzyskanie 51 pkt ECTS;
  • złożenie egzaminu końcowego.

Warunki przyjęcia na studia:

W związku z szerokim zakresem kierunków studiów, których absolwenci mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego, istnieje konieczność, aby w trakcie studiów podyplomowych, w ramach pracy własnej, słuchacze uzupełnili wiedzę do poziomu absolwentów Oddziału Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Powinna ona obejmować zakres podstawowych informacji z zakresu chemii, biochemii, fizyki, mikrobiologii, anatomii i fizjologii skóry, surowców kosmetycznych oraz języka angielskiego

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

  • Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
  • Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
  • Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.

Koszt studiów:

3 750,00 zł/semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów:

 

Zgodnie z decyzja Kierownika studiów, informujemy, że w roku 2022 studia nie zostaną uruchomione

 
Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do Nas:
 
 
Podziel się

Nasi Partnerzy