KURSY DLA STAŻYSTÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozstrzygnął przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego.

Została wybrana oferta Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W tym roku Szpital będzie organizował kursy we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szkolenia będą odbywały się w zakresie:

  • Transfuzjologii klinicznej – 10 godzin –dla stażystów lekarzy,
  • Medycyny ratunkowej – 16 godzin dla stażystów lekarzy,
  • Medycyny ratunkowej – 80 godzin dla stażystów lekarzy dentystów,

Dla lekarzy i lekarzy dentystów:

  • Profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS – 5 godzin,
  • Orzecznictwa lekarskiego – 20 godzin,
  • Bioetyki – 20 godzin,
  • Prawa medycznego – 30 godzin.

Aktualnie trwają prace nad ustaleniem harmonogramu.

Podziel się