A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Ankieta

Ankieta deklaracji podjęcia szkolenia praktycznego odpowiadające zakresowi części klinicznej programu stażu podyplomowego

Questionnaire od declaration to undertake practical training corresponding to the clinical part of post-graduate internship

    Oświadczam, że spełniam następujące kryteria kwalifikujące do odbycia stażu / I hereby declare that I fullfill all the criteria necessary to undergo the internship:

    Podziel się

    Nasi Partnerzy