Newsy szkoleniowe 🙂

☑️Rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000499/O/D20180499.pdf

☑️szkolenia ciągłe interesariusze zewnętrzni-1