Szanowni Państwo,

zapraszamy na I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”, które odbędzie się w dniu 20.10.2018 r. (sobota) w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1.

W ramach Spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs „Opieka farmaceutyczna: Geriatria” (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu uczestnictwa. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty do BOKP Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi.

Koszt udziału dla magistrów farmacji to jedynie 35,- PLN. Liczba miejsc jest ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez farmaceutów, w tym potwierdzeń zapłaty, upływa w dniu 06.10.2018 r.

 

🖊️📘Więcej informacji można znaleźć na stronie:

farmaceucidlapacjentow.umed.pl

HARMONOGRAM

Newsy szkoleniowe 🙂

☑️Rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000499/O/D20180499.pdf

☑️szkolenia ciągłe interesariusze zewnętrzni-1