Szkolenia dla diagnostów

SZKOLENIA CIĄGŁE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Opinia naszej Jednostki Szkolącej w sprawie wpisów w kartę szkolenia ciągłego:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 stycznia 2018 r. tłumaczy, że:

„Wpisu dokonuje się na podstawie wydanych zaświadczeń oraz certyfikatów. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i podstawę do ich zaliczenia.” § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych mówi: „udział diagnosty laboratoryjnego w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych;”

W opinii naszej Jednostki Szkolącej, organizator nie ma obowiązku potwierdzać wpisem w kartę szkolenia ciągłego, kursu za który wydał zaświadczenie z ww. danymi oraz podpisami osób odpowiedzialnych za szkolenie. Skoro „…za udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, datę i podpis w karcie szkolenia ciągłego wpisuje samodzielnie diagnosta laboratoryjny, na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego odbycie tej formy samokształcenia”, to za kursy o których mowa w  3 ust. 1 pkt 1 i 3, diagnosta również może dokonać takiego wpisu w swoją kartę szkolenia ciągłego.

Wychodząc naprzeciw licznym obawom diagnostów laboratoryjnych, Kierownik naszej Jednostki Szkolącej będzie dokonywał zaliczenia w karcie szkolenia ciągłego (data i podpis), na podstawie zaświadczeń i certyfikatów, wystawionych w naszej Jednostce Szkolącej, na koniec okresu rozliczeniowego. Kartę szkolenia ciągłego i certyfikaty/zaświadczenia będzie można przesłać tradycyjną pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Biura OKP.

Newsy szkoleniowe

Kurs – „Badanie nasienia metodą manualną wg rekomendacji WHO 2010 i KIDL 2016”

Kurs 13.06.19 [pdf-embedder url="http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2019/05/13.06.2019-r.-Badanie-nasienia-metodą-manulaną-wg-rekomnetacji-WHO-2010-i-KIDL-2016.pdf" title="badanie"]

Czytaj więcej

Kurs 11.05.19

Kurs 11.05.19 „Kontrola jakości…-kurs średniozaawansowany” http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2019/04/11.05.2019-r.-Kontr.-jakości-analit.-średnio-infonet.pdf

Czytaj więcej

Kurs 5-6.04.19

Kurs 5-6.04.19 „Diagnostyka cytomorfologiczna w…” http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2019/03/infonet-Diagnostyka-cytomorfologiczna-5-6.04.2019-1.pdf

Czytaj więcej

Kurs 8-9.03.19

Kurs 8-9.03.19 „Techniki biologii molekularnej…” http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2019/02/infonet-Techniki-biologii-molekularnej.-1-1-1.pdf

Czytaj więcej

Kurs 15-17.03.19

Kurs 15-17.03.19 „Technika real-time PCR w…” http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2019/02/infonet-Technika-real-time-PCR…15-17.03.19-r.-1.pdf

Czytaj więcej

Ogłoszenie o kursach dla diagnostów

🍀dobre wiadomości dla wszystkich diagnostów laboratoryjnych odbywających specjalizacje📣Wszystkie zrealizowane kursy specjalizacyjne, począwszy od 1 stycznia 2018 będą punktowane przez KIDL…

Czytaj więcej
Podziel się