Czym zajmuje się jednostka i na podstawie czego została utworzona

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
§1  Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przekształca się w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podporządkowane Biuru Obsługi Studiów.

Nowoutworzona, ogólnouczelniana Jednostka koordynuje nauczanie podyplomowe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Koordynacja ta, obejmuje studia podyplomowe, kursy specjalizacyjne, kursy w ramach szkoleń ciągłych, doskonalące kursy, dla absolwentów wszystkich kierunków medycznych oraz kierunków pokrewnych.

Strategią rozwoju CKP jest współpraca z władzami dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz z instytucjami zewnętrznymi, współtworzącymi szeroką ofertę studiów podyplomowych, szkoleń specjalizacyjnych oraz doskonalących dla pracowników branży medycznej i farmaceutycznej.

 

Zapraszamy wszystkich Państwa do zgłaszania własnych inicjatyw szkoleniowych, w zakresie kształcenia podyplomowego, poprzez kafelek – „Twój pomysł na szkolenie”