A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Szkolenie szczepienia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Państwa kursu: „Szkolenie praktyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19” dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych, na naszej platformie kp.umed.pl istnieje możliwość pobrania zaświadczenia potwierdzającego odbycie części praktycznej w/w kursu ( 4 punkty edukacyjne).

W celu pobrania zaświadczenia:

 • wejdź na stronę kp.umed.pl – https://kp.umed.pl/
 • zaloguj się na swoje konto
 • wejdź w kafelek moje kursy i wybierz odpowiedni kurs
 • pobierz zaświadczenie

Zaświadczenia dostępne są bezterminowo.

Zespół CKP UM w Łodzi

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 20 maja b.r., zakończyliśmy rejestrację na kursy „Szkolenie- szczepienie”, tym samym kończąc cykl tych szkoleń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Nie przewidujemy już żadnych innych/dodatkowych terminów.

Osoby zainteresowane szkoleniem praktycznym prosimy o kontakt z innymi jednostkami realizującymi w/w kurs.

Z  wyrazami szacunku

mgr Kamila Marat-Murgrabia

Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego

Szanowni Państwo,

 

w  maju rusza II tura szkoleń dot.szczepień, przygotowaliśmy 66 edycji kursu, tj. 396 miejsc Szkolenia będą realizowane w terminie  10-20.05. b.r. (patrz Harmonogram).

Zapisy na kursy
majowe ruszają 1.05., tylko i wyłącznie poprzez platform kp.umed.pl.

Decyduje kolejność zapisu!!!

UWAGA! Zapisy tylko dla osób po zrealizowanej części teoretycznej w CMKP!

Nie przyjmujemy zapisów, nie tworzymy list rezerwowych, nie przesuwamy pomiędzy terminami, nie uwzględniamy też próśb dot. kwalifikacji na kurs w wybranych parach.

Wszystko po to by kwalifikować Państwa szybko i sprawiedliwie!

Każdy kurs to 6 miejsc, kwalifikujemy pierwsze 6 osób wg. zapisów na platformie kp.umed.pl, wymogiem jest zrealizowana część teoretyczna i zgodność danych

PRZECZYTAJ!

 1. Osoby, zapisane na kurs, otrzymują status „ZAPISANO – OCZEKUJ NA STATUS ZAKWALIFIKOWANO”. Status ten świadczy o tym, że jesteście Państwo TYLKO zapisani na kurs.
 2. Dopiero zmiana  statusu na: „ZAKWALIFIKOWANO – ZAPRASZAMY NA KURS” – daje możliwość uczestnictwa w kursie. Pozostałe osoby, otrzymują status NIE ZAKWALIFIKOWANO- WYBIERZ INNY TERMIN, bądź NIE ZAKWALIFIKOWANO – brak uprawnień lub niezgodność danych.
 3. W przypadku rezygnacji z terminu kursu, na który zostaliście Państwo zakwalifikowani, prosimy o pilną informację, najpóźniej na 2 dni przed terminem kursu pon-pt. w godz. 7.30-14.00 na adres-mail: podyplomowe@umed.lodz.pl, podanie nr kursu i terminu na jaki zostaliście Państwo zakwalifikowani.

Prosimy o sprawdzanie platformy oraz skrzynki mailowej (wraz ze spamem).

Piszecie Państwo do nas na  podyplomowe@umed.lodz.pl tylko w przypadku uzasadnionej rezygnacji (nie wyznaczamy innego terminu).

 Ważne: logując/rejestrując się do platformy kp.umed.pl proszę posługiwać się adresem e-mail podanym w CMKP.

Będziemy wdzięczni za dostosowanie się do przyjętych przez nas procedur.

 

POWODZENIA!


Kierownik i zespół Centrum Kształcenia Podyplomowego

Komunikat

Procedura zapisów on-line na szkolenia praktyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw Covid-19 organizowane przez CKP UM w Łodzi.

Przed dokonaniem zapisu proszę zapoznać się z harmonogramem kursu.

 Harmonogram

1. Zarejestruj się na platformie

   kp.umed.pl

Ważne: Podczas rejestracji proszę podać adres e-mail, który został wskazany jako kontaktowy w CMKP.

2. Wyszukaj kurs wg:

· temat – „Szkolenie Szczepienia”

· specjalizacja/dziedzina – „Szkolenia COVID”

· rodzaj kursu doskonalący/dokształcający.

2. Wybierz dogodny termin, „wyślij zgłoszenie”.

WAŻNE! W przypadku rezygnacji ze szkolenia, wybierz opcję Rezygnuj.

4. Po zrealizowanym kursie dokument potwierdzający ukończenie szkolenia będzie wystawiony przez CMKP.

Uwaga:

W szkoleniu praktycznym może wziąć udział tylko osoba, która została zakwalifikowana przez CMKP, tj. ukończyła na platformie CMKP szkolenie teoretyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Szanowni Państwo,

 1. Pojedyncze miejsca na kwiecień mogą pojawić się w przypadku rezygnacji osób już zakwalifikowanych.
 2. W przypadku rezygnacji z terminu kursu, na który zostaliście Państwo zakwalifikowani, prosimy o pilną informację :
 • najpóźniej na 2 dni przed terminem kursu pon.-pt. w godz.7.30-14.00,
 • należy ją przesłać niezwłocznie na adres: podyplomowe@umed.lodz.pl,
 • prosimy o podanie nr kursu i terminu na jaki zostaliście Państwo zakwalifikowani.
 1. W szkoleniu może wziąć udział jedynie osoba, która otrzymała status
 • Zakwalifikowano- zapraszamy na kurs!
 • Zapisanie nie jest jednoznaczne z miejscem na kursie i zakwalifikowaniem!

Nie zapisujemy na listy rezerwowe.

Planowane jest przedłużenie szkoleń na kolejny miesiąc.

Przed zapisem proszę się koniecznie zapoznać z aktualnymi komunikatami i harmonogramem na https://okp.umed.pl/szkolenia-covid/szkolenie-szczepienia/

Kierownik CKP UM w Łodzi

Kamila Marat-Murgrabia

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze wszystkich szkoleń dot. szczepień zaplanowanych na kwiecień

CKP dokonało już kwalifikacji.

W miesiącu kwietniu nie przewidujemy dodatkowych terminów.

Udostępniliśmy Państwu 528 miejsc szkoleniowych.

Kierownik CKP UM w Łodzi

Kamila Marat-Murgrabia

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze wszystkich kursów zaplanowanych na kwiecień

CKP dokonało już kwalifikacji.

W miesiącu kwietniu nie przewidujemy dodatkowych terminów.

Udostępniliśmy Państwu 528 miejsc szkoleniowych.

Kierownik CKP UM w Łodzi

Kamila Marat-Murgrabia

Uwaga!!!

Realizacja szkolenia praktycznego jest możliwa jedynie po zrealizowaniu części teoretycznej na platformie CMKP!

Osoby, które nie zrealizowały części teoretycznej nie mogą być zakwalifikowane na część praktyczną. Prosimy by osoby takie nie zapisywały się na kursy bez wcześniejszego odbycia ich w CMKP- zajmujecie Państwo miejsca tym, którzy zaliczyli część 1.

Uwaga!!!

CKP prosi o monitorowanie konta na platformie kp.umed.pl oraz skrzynki mailowej (włącznie ze spamem).

Statusy kursów na platformie:

Po wybraniu terminu kursant czeka na kwalifikacje CKP otrzyma jeden z poniższych statusów:

Nie zakwalifikowano (kursant zakwalifikowany w innym terminie)

 • Nie zakwalifikowana wybierz inny termin (kursant nie zakwalifikowany ze względu na brak wolnych miejsc w danym terminie kursu)
 • Zakwalifikowano – zapraszamy na kurs (kursant może pojawić się na zajęciach)

WAŻNE! W razie wyjątkowych sytuacji dot. konieczności rezygnacji z kursu (w momencie kiedy Państwo są już zakwalifikowani tj. otrzymaliście status Zakwalifikowano-zapraszamy na kurs) na konkretny termin prosimy o pilny kontakt mailowy z CKP.

Po zakwalifikowaniu listy są zamykane.

Zgłoszenie rezygnacji przywraca miejsce szkoleniowe do puli wolnych miejsc.

Prosimy Państwa o niezapisywanie się na wiele terminów jednocześnie – blokują Państwo miejsce innym chętnym a nam utrudniają sprawną kwalifikację!

UWAGA!!!

Osoby, które nie są zakwalifikowane tzn. nie otrzymały statusu Zakwalifikowano-zapraszamy na kurs, nie figurują na liście obecności i nie będą wpuszczane na kurs.

Uwaga!

w dniu 9.04 udostępniamy Państwu 192 miejsca szkoleniowe, w tym szkolenia w niedziele.

Harmonogram i przekierowanie do platformy kp.umed.pl poniżej

UWAGA!

Ze względu na zainteresowanie szkoleniami dodajemy do harmonogramu również kursy niedzielne 18.04 – 12 kursów, 25.04 – 12 kursów tj. 144 miejsca szkoleniowe.

Proszę obserwować platformę kp.umed.pl

Harmonogram i przekierowanie do platformy kp.umed.pl poniżej

UWAGA!

 • 7.04 na platformie kp.umed.pl zostanie dodanych 18 kursów, tj. 108 miejsc szkoleniowych.

Harmonogram i przekierowanie do platformy kp.umed.pl poniżej

UWAGA!

 • 01.04 udostępniono 38 kursów (1-38), 02.04 brak miejsc, kolejne wolne terminy tuż po świętach,
 • kursy 5-22 w terminach 6-10.04 po kwalifikacji- proszę sprawdzić skrzynkę i spam.
 • nie ma możliwości dopisu do kursów 5-22 w  terminach (06, 07,08.09 i 10.04.) w przypadku rezygnacji osoby z listy, automatycznie informowana jest kolejna, która uprzednio otrzymała status nie zakwalifikowano

Harmonogram i przekierowanie do platformy kp.umed.pl poniżej

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy 77 edycji kursu, tj. 462 miejsca (patrz Harmonogram), jeśli będzie większe zapotrzebowanie pojawią się kolejne terminy. Szkolenia obejmują kwiecień 01-30.04. b.r.

Na każdy kurs jest 6 miejsc, kwalifikujemy pierwsze 6 osób wg. zapisów na platformie kp.umed.pl.

Po weryfikacji otrzymacie Państwo status:

 • Zakwalifikowano- zapraszamy na kurs lub
 • Nie zakwalifikowano- wybierz inny termin.

Kursy na platformę dodajemy sukcesywnie prosimy więc na bieżąco sprawdzać ich dostępność.

Prosimy o sprawdzanie platformy oraz skrzynki mailowej (wraz ze spamem).

Ważne: logując/rejestrując się do platformy kp.umed.pl proszę posługiwać się adresem e-mail podanym w CMKP.

UWAGA!!! CKP uruchomiło zapisy na 38 kursów. Zaznaczone kolorem granatowym w harmonogramie są dostępne na platformie kp.umed.pl, pozostałe będą systematycznie udostępniane.

Podziel się

Nasi Partnerzy