A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Komunikaty

UWAGA!

Szanowni Państwo,

po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w szkoleniu w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim proszę o kontakt e-mailowy z maciej.adamski@umed.lodz.pl celem podania nr. PESEL.

Kamila Marat-Murgrabia

Na kurs 07-11.12 zostały tylko 2 miejsca!

Udostępniliśmy jedyny termin szkolenia w dniach 7-11 grudnia prosimy o zapisy przez stronę kp.umed.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi działając na prośbę Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Wojewodą Łódzkim, Konsultantem Wojewódzkim w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykorzystując zaplecze uczelnianego Centrum Symulacji Medycznych organizuje kurs z zakresu: Podstawowe i doraźne szkolenie dotyczące aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej.

Pragniemy zaznaczyć, że kurs realizowany jest w odpowiednim reżimie sanitarnym (grupy ćwiczeniowe 5-osobowe) w warunkach możliwie odwzorowujących sytuację na oddziałach intensywnej terapii tj. w pełnym stroju barierowym z zastosowaniem namiotu i worka barierowego, i koncentruje się na praktycznej nauce udrażniania dróg oddechowych oraz resuscytacji u pacjentów z COVID-19.

Szkolenie adresowany jest do wszystkich zainteresowanych pracujących przy pacjentach covidowych, osób, które otrzymały skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii m.in. w szpitalach koordynacyjnych, szpitalach tymczasowych czy szpitalach covidowych oraz dla osób, które są zainteresowane podjęciem takiego wyzwania.

Zgłoszenia na bezpłatny kurs przyjmuje Łódzki Urząd Wojewódzki, udziela on również szczegółowych informacji dot. możliwości podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii.

Osoba do kontaktu:

Karolina Braszak

Starszy specjalista

Oddział Ratownictwa Medycznego

WBiZK ŁUW w Łodzi

tel. 539 145 915

email: karolina.braszak@lodz.uw.gov.pl

Umiejętności po kursie

Umiejętności, kompetencje po zrealizowanym kursie

„Podstawowe i doraźne szkolenie dotyczące aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej”.

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z obsługą urządzeń używanych w leczeniu niewydolności oddechowej typu respirator, hiflow nasal i NIV. Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące obsługi (ale nie terapii) takowych u pacjentów Covid. Po kursie uczestnik będzie mógł pracować pod nadzorem specjalisty. Celem kursu jest przygotowanie absolwenta do współpracy z zespołem terapeutycznym przy wykorzystaniu aparatury do leczenia niewydolności oddechowej w tym podstawowe umiejętności obsługi używanego sprzętu niezbędne do merytorycznej współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zakres kursu obejmuje podstawy aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej. Kurs nie jest kursem specjalizacyjnym i nie stanowi część szkolenia specjalizacyjnego (nie jest dla specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii ani osób specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii będących na ostatnim i przedostatnim roku szkolenia).

Umiejętności nabyte po kursie:

  • podstawy wentylacji mechanicznej (zakres zbliżony do kursu dla stażystów podyplomowych, ale znacznie rozszerzony o praktyczne zajęcia),
  • podstawy obsługi respiratora – praktyczne zajęcia,
  • podstawy terapii tlenowej w tym hiflow i NIV – praktyka i teoria,
  • podstawy instrumentalnego udrażniania dróg oddechowych – ćwiczenia praktyczne,
  • resuscytacja pacjenta Covid – ćwiczenia praktyczne,
  • ochrona osobista w zakresie pracy z pacjentem Covid – nauka praktyczna.

Kierownik kursu:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

Podziel się