A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

V EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - ZAKOŃCZONA

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi V EDYCJĘ studiów podyplomowych ”Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych".

 

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.

Tematyka:

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub inne tytuły równorzędne. Osoby zainteresowane odbyciem studiów powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny statystyki.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n.med. Cezary Watała

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zaproszeni eksperci i specjaliści w zakresie statystycznej analizy danych.

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane będą w ciągu dwóch semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik-czerwiec, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem studia trwają 2 semestry (232 godzin).

Forma zajęć:

wykłady i ćwiczenia

Liczba miejsc:

minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 25

Świadectwo ukończenia studiów:

absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz uzyskania pozytywnej ocena końcowej, wystawionej przez członków Komisji Egzaminacyjnej z uwzględnieniem ważenia liczby osób w Komisji.

Warunki przyjęcia:

do studiów przystąpić może osoba, która: złożyła następujące dokumenty:

  • podpisanego podania o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata,
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (bądź ksero odpisu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • kopii dowodu tożsamości, potwierdzonej za zgodność z oryginałem na podstawie okazanego oryginału dokumentu.
  • jedną aktualną fotografię kandydata
  • potwierdzenie opłaty kwalifikacyjnej

oraz:

  • kwestionariusz osobowy/krótkie treściwe CV, zawierające:
  • przebieg edukacji,
  • przebieg kariery zawodowej,
  • główne osiągnięcia naukowe,
  • inne istotne informacje

Koszt studiów:

8 000 zł (4 000 zł/semestr), opłata kwalifikacyjna: 70 zł płatna na konto :

18 1050 1461 1000 0024 1027 0249
Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź,
ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ
z dopiskiem „Studia podyplomowe – Biostatystyka” z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Zapraszamy na kolejną edycję w roku 2021 „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
CKP prowadzi listę osób zainteresowanych.
Napisz do Nas:
Podziel się