A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Ubezpieczenia zdrowotne i zarządzania ochroną zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA
Ubezpieczenia zdrowotne i ich kontraktowanie; zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia;
przekształcanie i restrukturyzacja ZOZ-ów;
kontraktowanie świadczeń.

Adresaci studiów
Studia podyplomowe ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ochroną zdrowia (ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń lub zarządzania ochroną zdrowia) organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

 • organizatorów ochrony zdrowia w urzędach samorządów wojewódzkich, miejskich
  i powiatowych,
 • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
 • praktykujących lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, prawników, ekonomistów oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem, działalnością i zarządzaniem podmiotów systemu ochrony zdrowia,
 • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne,
 • pracowników komercyjnych zakładów ubezpieczeń, firm assisntance praktykujących concierge, firm wytwarzających praktykujących dystrybuujących leki oraz sprzęt medyczny,
 • absolwentów wszystkich kierunków studiów medycznych,
 • absolwentów specjalizacji nauk o zdrowiu,
 • pracowników jednostek ochrony zdrowia (w tym urzędów administracji państwowej
  i samorządowej),
 • innych osób, zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, uaktualnianiem wiedzy i profesjonalnym przygotowaniem do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia,
 • osób przygotowujących się do podjęcia studiów MBA lub MPA

Centrum Kształcenia Podyplomowego bada zainteresowanie studiami podyplomowymi. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy