A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

NOWA ODSŁONA studiów podyplomowych “Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego”

w przygotowaniu…

 

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi, prosimy o kontakt z CKP w celu zapisu na listę chętnych: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

3-semestralne studia podyplomowe, jako forma doskonalenia zawodowego dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, psychologia i socjologia, a także lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

W programie przewidziano m.in. zajęcia z interwencji kryzysowej, podstaw psychiatrii, psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, innych problemów związanych z rozwojem człowieka i kolejnymi etapami życia, mediacji, metodyki pracy z małżeństwem i rodziną oraz kluczowych zagadnień z wybranych kierunków profesjonalnej terapii i szczegółowych metod pracy doradczo-terapeutycznej.
W trakcie studiów uczestniczy zdobędą umiejętności odnośnie:

  • nawiązywania na poziomie werbalnym i niewerbalnym efektywnego kontaktu z klientem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • przeprowadzenia diagnozy zgłaszanego problemu (ewentualnie diagnozy wstępnej w przypadkach wymagających stosowania narzędzi badawczych specyficznych dla przedstawicieli innych pokrewnych profesji w stosunku do własnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych)
  • przeprowadzenia interwencji kryzysowej oraz opracowywania programu pomocy i stosowania różnych form pracy z jednostką / rodziną bądź po dokonaniu oceny potrzeb klienta skierowania osoby do pomocy klinicznej
    Kształcenie przewiduje 350 godzin zajęć dydaktycznych. Większość zajęć zaplanowanych w programie ma charakter ćwiczeń podnoszących kompetencje zawodowe.
Podziel się