A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne

Studia Podyplomowe
Komunikacja interpersonalna i wsparcie psychospołeczne

Ogólna charakterystyka
Kierunek jest przeznaczony dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, które ukończyły studia I i/lub II stopnia na kierunkach nieprzygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a interesują się tą problematyką w kontekście relacji interpersonalnych. Ponadto, tym kierunkiem studiów podyplomowych mogą być zainteresowane osoby, które w pracy zawodowej spotykają się bezpośrednio z sytuacjami wymagającymi posiadania podstawowej wiedzy oraz umiejętności w przedmiotowym zakresie (nauczyciele; kadra kierownicza; pracownicy działów personalnych, centrów wolontariatu. oraz kadra administracyjna służby zdrowia, mająca kontakt z pacjentami i ich rodzinami, itp.). Kierunek przygotowuje do udzielania krótkoterminowego wsparcia w formie tzw. „pierwszego kontaktu”. Zakres tematyczny nie pozwala na uzyskanie umiejętności koniecznych do prowadzenia pomocy długoterminowej w formach terapeutycznych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego bada zainteresowanie studiami podyplomowymi. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy