A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Practical training for students studying in a foreign language / Szkolenia praktyczne po studiach anglojęzycznych

Łódź, October 30, 2020

To whom it may concern,

in connection with the introduction of the Act of July 16, taking effect on August 8, 2020, amending the Act on the professions of doctor and dentist and certain other acts and the provision

Art.8, which regulates that the medical university in which the person undergoing training completed their studies in medicine or medicine and dentistry, is responsible for the organization of practical training,

The Medical University of Lodz announces that it is preparing to organize postgraduate practical training for students studying in a foreign language.

For now, due to the epidemiological situation, we are unable to assess when the training may begin. We will keep you informed about that. Securing safe conditions in the implementation of the training for all of the trainees is the major priority.

Information regarding postgradual practical training can be found at: www.okp.umed.pl, in the tab: Szkolenia praktyczne po studiach anglojęzycznych (Practical training after medical studies in English).

In a separate announcement, we will inform you about the possibility of subscribing to the list of people interested in the training.

CKP kindly asks you to await the announcements.

Centre for Postgraduate Training of the Medical University of Lodz

Łódź, dnia  30 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 8 sierpnia 2020 roku ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku  o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw i przepisem

Art.  8 regulującym, że za organizację szkolenia praktycznego, odpowiada uczelnia medyczna, w której osoba odbywająca szkolenie ukończyła studia na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że przygotowuje się do organizacji podyplomowego szkolenia praktycznego dla studentów studiujących w języku obcym.

Na chwilę obecną w związku z sytuacją epidemiczną nie jesteśmy w stanie określić, kiedy szkolenie takie będzie mogło się rozpocząć. Będziemy o tym informować. Priorytetem jest zapewnienie stażystom bezpiecznych warunków realizacji tego szkolenia.

Informacje dotyczące tej formy szkolenia znajdziecie Państwo na stronie: okp.umed.pl w zakładce: Szkolenia praktyczne po studiach anglojęzycznych.

W osobnym komunikacie poinformujemy o możliwości zapisu na listę osób chętnych.

CKP prosi o sprawdzanie komunikatów.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podziel się