Dla farmaceutów

7 kwietnia 2019

Rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń…

☑️Rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000499/O/D20180499.pdf
Zobacz więcej