SMK

23 marca 2018

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zobacz więcej
23 marca 2018

NOWY UŻYTKOWNIK

  Rejestracja Nowego Użytkownika Osoby specjalizujące się oraz kierownicy specjalizacji zobligowani są: do założenia konta w SMK (https://smk.ezdrowie.gov.pl), a następnie…
Zobacz więcej
23 marca 2018

Zakończenie specjalizacji

Zobacz więcej