A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Edukator zdrowotny

Studia Podyplomowe „Edukator zdrowotny”
w zakresie (specjalności): (1) promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych, (2) zarządzania ochroną zdrowia, (3) ubezpieczeń zdrowotnych.

Cel studiów
Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

Realizacja Studiów Podyplomowych będzie zorientowana przede wszystkim na: wysoki poziom kształcenia, najnowszą wiedzę i nowoczesne metody badawcze w nauce.

Program nauczania podlegać będzie stałemu doskonaleniu poprzez standaryzację zajęć, wprowadzanie zajęć fakultatywnych stymulujących pracę własną studentów, a także ewaluację wykładowców przez studentów i Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Program zajęć realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów i praktyków z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w tym wykonawców europejskiego projektu EIT Health CLOSE), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, organizacji diabetologicznych. Ponadto, program kładzie nacisk na wagę pracy własnej studenta poprzez wprowadzenie: 1) obligatoryjnego testowego egzaminu końcowego pozwalającego na weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 2) obowiązku przygotowania i ustnej obrony pracy dyplomowej.

Centrum Kształcenia Podyplomowego bada zainteresowanie studiami podyplomowymi. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

 

Podziel się